Jean Hering

Jean Hering

List od Malvine Husserl z 09.01.1929

List od Malvine Husserl z 15.11.1936

List od Edmunda Husserla z 13.07.1928

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.02.1936

List od Malvine Husserl z 12.12.1920

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej i Jeana Heringa z 14.06.1961

List od Edmunda Husserla z 16.03.1929

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 2

List od Jana Patočki z 25.08.1945

List od Edmunda Husserla z 11.06.1932

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928