Jean Hering

Jean Hering

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

List od Edmunda Husserla z 11.06.1932

List od Henryka Mehlberga z 03.03.1947

List od Jana Patočki z 25.08.1945

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

List od Henryka Mehlberga z 26.01.1946

List od Edmunda Husserla z 16.03.1929

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928

List od Malvine Husserl z 15.11.1936