katedra filozofii

katedra filozofii

List od Manfreda Kridla z 11.09.1946

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 21.06.1949

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

List od Stefana Błachowskiego z 13.07.1945

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 15.06.1949

List od Władysława Witwickiego z 12.05.1928

List od Władysława Witwickiego z 14.01.1927

Informacja o uchwałach z 08.09.1931

List od Romana Ingardena do Profesora ? (Maria Gołaszewska) z 24.05.1967

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Filozoficznej z 08.11.1930

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

List od Władysława Witwickiego z 29.06.1928