korekta

korekta

List od Władysława Tatarkiewicza z 15.02.1937

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 30.09.1949

List od Władysława Witwickiego z 20.10.1922

List od Stefana Szumana z bd-2

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.03.1954

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.04.1937

List od Ireny Krońskiej z 16.01.1968

List od Stefana Morawskiego z 30.11.1965

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1954

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.10.1933

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 22.05.1954

List do Ireny Krońskiej z 18.10.1965