korekta

korekta

List od Ireny Krońskiej z 27.09.1965

List od Haliny Poświatowskiej z 25.07.1964

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.06.1947

List od Edmunda Husserla z 26.05.1929

List od Kazimierza Twardowskiego z 27.07.1935

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 18.11.1934

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.03.1954

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.12.1938

List od Władysława Witwickiego z 21.01.1927

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.11.1949

List do Ireny Krońskiej z 18.10.1965

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 23.01.1953