korekta

korekta

List od Ireny Krońskiej z 11.11.1965

Kartka pocztowa do Danieli Gromskiej z 03.12.1959

List od Kazimierza Twardowskiego z 02.04.1937

List od Ireny Krońskiej z 21.07.1968

List od Konstantego Michalskiego z 20.02.1939

List od Henryka Elzenberga z 02.07.1963

List od Ireny Krońskiej z 27.09.1965

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939

List od Tadeusza Czeżowskiego z 23.03.1958

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.04.1937

List od Stefana Szumana z bd-2