logika

logika

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.05.1949

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 26.04.1935

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1937

List od Hansa Corneliusa z 14.11.1937

List od Tadeusza Czeżowskiego z 14.10.1954

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

Referat Janiny Makoty z 18.06.1956

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 22.04.1937

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.03.1953