logika

logika

List od Malvine Husserl z 12.12.1920

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 04.02.1942

List do Ireny Krońskiej z 12.01.1955

List od Kazimierza Twardowskiego z 31.12.1927

List od Ireny Krońskiej z 19.01.1955

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.11.1926

List od Stefana Szumana z 29.01.1943

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.03.1953

List od Stefana Szumana z 24.02.1943

List od Edmunda Husserla z 23.12.1928

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 21.07.1951