logika

logika

List od Tadeusza Czeżowskiego z 14.10.1954

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1937

List do Ireny Krońskiej z 12.01.1955

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 17.11.1949

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

List od Hansa Corneliusa z 14.11.1937

Referat Janiny Makoty z 18.06.1956

List od Ireny Krońskiej z 10.01.1955

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937

List od Tadeusza Czeżowskiego z 24.01.1967

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.11.bd

Załącznik do listu od Ireny Krońskiej z 21.09.1968