logika

logika

List od Stefana Szumana z 24.02.1943

List od Tadeusza Czeżowskiego z 02.09.1949

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.05.1949

List od Kazimierza Twardowskiego z 31.12.1927

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.03.1953

List od Tadeusza Czeżowskiego z 14.10.1954

List do Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1954

List od Władysława Witwickiego z 20.07.1927

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 04.02.1942

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.07.1937