Logische Untersuchungen

Logische Untersuchungen

List od hanny Rosnerowej z 04.10.1962

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.03.1934

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.11.1924

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.07.1914

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.02.1928

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.11.bd

Spis prac z 04.11.1952