Logische Untersuchungen

Logische Untersuchungen

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

List od Ludwiga Landgrebe z 02.06.1936

List od Stefana Szumana z 04.08.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.03.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.11.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

Spis prac z 04.11.1952

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.11.bd

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.02.1928

List od Stefana Szumana z bd.06.1942