Logische Untersuchungen

Logische Untersuchungen

List od Ludwiga Landgrebe z 02.06.1936

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.03.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.11.1924

Spis prac z 04.11.1952

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.11.bd

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List od Stefana Szumana z 04.08.1939

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.