Logische Untersuchungen

Logische Untersuchungen

Spis prac z 04.11.1952

List od Stefana Szumana z 04.08.1939

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.11.1924

List od Ludwiga Landgrebe z 02.06.1936

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.02.1928

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.11.bd

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928