Max Niemeyer

Max Niemeyer

List do Polskiej Akademii Nauk z 22.04.1965

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1928

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.05.1923

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 06.08.1921

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1921

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.05.1924

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 25.02.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924