Max Niemeyer

Max Niemeyer

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

List od Edmunda Husserla z 26.05.1929

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.05.1924

List od Konstantego Michalskiego z 11.03.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

List do Dyrekcji Naczelnej PWN z 29.12.1967 (przez Irenę Krońską)

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1933

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

List od Malvine Husserl z 02.12.1929