Max Niemeyer

Max Niemeyer

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 16.04.1923

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 25.02.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.03.1925

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968

List od Edmunda Husserla z 26.05.1929

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932

List od Malvine Husserl z 16.04.1926

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 06.08.1921

List od Konstantego Michalskiego z 11.03.1938

List od Edmunda Husserla z 13.11.1931

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 31.01.1963