Max Niemeyer

Max Niemeyer

List do Stefana Żółkiewskiego z 30.12.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.03.1930

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 25.02.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List od Konstantego Michalskiego z 11.03.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.03.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.05.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.02.1925

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 20.05.1964

List od Stefana Szumana z 18.12.1942