Metafizyka

Metafizyka

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.08.1922

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968

Załącznik do listu do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1952

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.09.1948

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.10.1954

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 26.04.1935

List od Konstantego Michalskiego z 03.02.1939

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937