Metafizyka

Metafizyka

List od Konstantego Michalskiego z 03.02.1939

Załącznik do listu do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1952

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.10.1954

List od Ireny Krońskiej z 06.01.1947

List do Danieli Gromskiej z 06.07.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.08.1922

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931