Metafizyka

Metafizyka

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List od Konstantego Michalskiego z 03.02.1939

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.09.1948

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 1

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.08.1922