O poznawaniu dzieła literackiego

O poznawaniu dzieła literackiego

List od Władysława Witwickiego z 13.01.1937

List do Tadeusza Czeżowskiego z 12.12.1957

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.12.1936

List do Stefana Morawskiego z 25.05.1967

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List do Ireny Sławińskiej z 24.04.1950

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

Spis prac z 04.11.1952

List od Jana Patočki z 16.02.1948

List do Dyrekcji Naczelnej PWN z 29.12.1967 (przez Irenę Krońską)

List od Władysława Witwickiego z 30.12.1936

Recenzja „O dziele literackim” Henryka Markiewicza