O pytaniach esencjalnych

O pytaniach esencjalnych

List od Władysława Witwickiego z 05.04.1927

List od Władysława Witwickiego z 21.02.1924

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 10.11.1936

List od Władysława Witwickiego z 27.03.1927

List od Stefana Szumana z 03.12.1936

List od Władysława Witwickiego z b.d A

List od Władysława Witwickiego z 25.02.1924

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

List od Władysława Witwickiego z 20.07.1927

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.01.1925