polemika

polemika

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.02.1939

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.01.1967

Recenzja „O dziele literackim” Henryka Markiewicza

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.03.1938

List od Władysława Witwickiego z 22.08.1925

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.01.1923

List do Henryka Markiewicza z 22.02.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.12.1934

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 24.04.1934