polemika

polemika

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.12.1934

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.10.1923

List od Stefana Morawskiego z 25.01.1964

List od Henryka Markiewicza z 24.02.1964

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.11.1926

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.01.1923

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 11.11.1934

List od Władysława Witwickiego z 01.05.1938

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.04.1938