polemika filozoficzna

polemika filozoficzna

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.04.1938

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.03.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.12.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.02.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923