Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk

List do Władysława Tatarkiewicza z 26.10. 1965

List do Zofii Lissy z 21.05.1954

List do Polskiej Akademii Nauk z 19.10.bd

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1946

List od Jana Parandowskiego z 10.11.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.12.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List od Zofii Lissy z 30.04.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.08.1968

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.10.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.05.1956

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 21.06.1966