Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.10.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.08.1968

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 24.02.1967

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 15.03.1956

List do Polskiej Akademii Nauk z 15.09.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.05. 1966

List do Polskiej Akademii Nauk z 04.10.1964

List od Stefana Żółkiewskiego z 29.05.1967

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1958

List do Polskiej Akademii Nauk z 22.12.1965

List od Stefana Morawskiego z 03.06.1964

List do Polskiej Akademii Nauk z 10.09.1963