Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk

List do Romana Ingardena z 21.04.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 04.11.1960

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1946

List od Stefana Żółkiewskiego z 14.04.1965

List od Stefana Morawskiego z 27.10.1965

List od Tadeusza Czeżowskiego z 14.10.1954

List od Ireny Krońskiej z 10.11.1954

List do Polskiej Akademii Nauk z 05.03.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 21.01.1961

List od Stefana Żółkiewskiego z 07.07.1967

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 26.10. 1965