praca doktorska

praca doktorska

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

List od Stefana Morawskiego z 02.01.1964

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 28.06.1967

List od Edmunda Husserla z bd.10.1915

List od Stefana Morawskiego z bd 5

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967

List do Stefana Morawskiego z 23.06.1967

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.10.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 13.04.1962

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 15.01.1949

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967