praca doktorska

praca doktorska

List od Henryka Elzenberga z 06.03.1964

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 29.06.1967

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.07.1962

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 15.01.1949

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

List od Edmunda Husserla z bd.10.1915

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 13.12.1965

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967