praca doktorska

praca doktorska

List od Henryka Elzenberga z 18.03.1964

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 23.02.1967

List do Polskiej Akademii Nauk z 16.11.1968

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 28.06.1967

List od Edmunda Husserla z 20.06.1917

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.06.1917

List od Stefana Morawskiego z bd 5

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 06.08.1921

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 15.01.1949

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 16.07.1966