praca dydaktyczna

praca dydaktyczna

List od Stefana Żółkiewskiego z 09.04.1964

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.01.1928

Pocztówka od Henryka i Józefy Mehlbergów z b.d.

List od Stefana Żółkiewskiego z 04.06.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.11.1933

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 28.03.1945

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1938

List od Jana Patočki z 26.10.1965

List od Henryka Mehlberga z 05.10.1947

List od Stefana Szumana z 14.10.1943

List od Henryka Mehlberga z 16.06.1946