praca dydaktyczna

praca dydaktyczna

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.01.1928

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.11.1933

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

List od Jana Patočki z 26.10.1965

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.11.bd

List od Edmunda Husserla z 13.07.1928

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 14.12.1922

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 06.08.1921

List od Hansa Corneliusa z 06.10.1938

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

List od Stefana Szumana z 14.10.1943