praca dydaktyczna

praca dydaktyczna

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925

List od Jana Patočki z 26.10.1965

List od Henryka Mehlberga z 03.03.1947

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.05.1936

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925

List od Stefana Szumana z 14.10.1943

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.01.1928

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1938

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 07.10.1934

List od Henryka Mehlberga z 26.01.1946

List od Stefana Żółkiewskiego z 09.04.1964

List od Henryka Mehlberga z 20.04.1947