praca dydaktyczna

praca dydaktyczna

List od Jana Patočki z 02.07.1945

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.11.1933

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920

List od Stefana Szumana z 14.10.1943

List od Henryka Mehlberga z 03.03.1947

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1921

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.12.1938

List od Henryka Mehlberga z 16.06.1946

List od Henryka Mehlberga z 05.10.1947

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.01.1934

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.01.1925