praca na uniwersytecie

praca na uniwersytecie

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 09.04.1927

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

List od Władysława Witwickiego z 23.07.1922

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.01.1925

List od Władysława Witwickiego z 09.11.1922

List od Władysława Witwickiego z 17.10.1922

List od Jana Patočki z 16.02.1948

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925

List od Władysława Witwickiego z 02.12.1922

List od Władysława Witwickiego z 06.11.1928

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.01.1928