praca na uniwersytecie

praca na uniwersytecie

List od Jana Patočki z 23.12.1947

List od Władysława Witwickiego z 18.05.1922

List od Haliny Poświatowskiej z 16.12.bd

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

List od Władysława Witwickiego z 13.07.1922 B

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.01.1934

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 04.08.1925

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

List od Stefana Morawskiego z 30.11.1965

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 10.03.1928

List od Władysława Witwickiego z 26.11.1923

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925