praca na uniwersytecie

praca na uniwersytecie

List od Stefana Żółkiewskiego z 04.06.1966

List od Władysława Witwickiego z 15.05.1929

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1925

List od Stefana Morawskiego z 30.11.1965

List od Władysława Witwickiego z 14.01.1927

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.01.1934

List od Władysława Witwickiego z 18.05.1922

List od Haliny Poświatowskiej z 16.12.bd

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.01.1934

List od Władysława Witwickiego z 02.12.1922

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.11.bd