praca na uniwersytecie

praca na uniwersytecie

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 09.04.1927

List od Władysława Witwickiego z 02.12.1922

List od Fritza Kaufmanna z 03.11.1935

List od Władysława Witwickiego z 06.11.1928

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

List od Władysława Witwickiego z 14.01.1927

List od Władysława Witwickiego z 18.05.1922

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 15.05.1924

List od Władysława Witwickiego z 13.07.1922 B

List od Władysława Witwickiego z 12.05.1928

List od Władysława Witwickiego z 02.07.1926

List od Władysława Witwickiego z 27.01.1925