praca na uniwersytecie

praca na uniwersytecie

List od Władysława Witwickiego z 09.11.1922

List od Władysława Witwickiego z 17.10.1922

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.11.bd

List od Władysława Witwickiego z 02.07.1926

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.01.1934

List od Haliny Poświatowskiej z 16.12.bd

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 04.08.1925

List od Władysława Witwickiego z 23.12.1924

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

List od Władysława Witwickiego z 06.11.1928

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1925

List od Władysława Witwickiego z 20.07.1927