praca zarobkowa

praca zarobkowa

List od Stefana Szumana z 14.10.1943

List od Henryka Mehlberga z 01.11.1945

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947

List od Haliny Poświatowskiej z 25.07.1964

List od Stefana Szumana z 06.11.1941

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 10.02.1943

List od Stefana Szumana z 12.12.1941

List do Ireny Krońskiej z 13.07.1954

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 20.12.1944

List od Ireny Krońskiej z 05.10.1947

List od Henryka Mehlberga z 16.06.1946