Praga

Praga

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

List od Felixa Kaufmanna z 21.05.1935

List do Stefana Żółkiewskiego z 09.09.1968

List do Danieli Gromskiej z 28.01.1959

Kartka pocztowa od Jana Patočki z 14.12.1948

List od Felixa Kaufmanna z 05.12.1934

Pocztówka od Ireny Krońskiej z 15.08.1966

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (b)

List od Malvine Husserl z 14.01.1936

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1938