Praga

Praga

List od Jana Patočki z 26.10.1965

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List od Jana Patočki z 22.05.1949

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1938

List od Felixa Kaufmanna z 05.12.1934

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List od Jana Patočki z 02.07.1945

List do Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1954

List od Jana Patočki z 16.02.1948

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.09.1934

List od Malvine Husserl z 14.01.1936