problemy zdrowotne

problemy zdrowotne

List od Stefana Szumana z 12.12.1941

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966

List od Mieczysława Wallisa z 09.02.1966

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 24.03.1950

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 07.05.1964

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938

List od Ireny Krońskiej z 07.06.1955

List od Władysława Witwickiego z 28.02.1927

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 04.03.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.03. 1963

List od Ireny Krońskiej z 29.12.1967

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918