problemy zdrowotne

problemy zdrowotne

List od Władysława Witwickiego z 28.12.1928

List od Ireny Krońskiej z 19.01.1955

List od Władysława Witwickiego z 09.11.1921

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 15.08.1939

List od Stefana Morawskiego z 08.05.1964

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.04.1937

List od Henryka Elzenberga z 02.07.1963

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 06.01.1919

List od Władysława Witwickiego z 04.01.1929

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 04.03.1964

List od Władysława Witwickiego z 21.01.1927

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 20.04.1964