problemy zdrowotne

problemy zdrowotne

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 20.09.1938

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 23.12.1921

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 15.04.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1933

List od Władysława Witwickiego z 09.11.1921

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 04.03.1964

List od Ireny Krońskiej z 10.01.1955

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 04.08.1925

List od Henryka Elzenberga z 19.03.1950

List od Ireny Krońskiej z 05.01.1966

List od Władysława Witwickiego z 08.01.1927

List od Stefana Szumana z 06.10.1942