problemy zdrowotne

problemy zdrowotne

List od Konstantego Michalskiego z 02.05.1943 lub 1944

List od Stefana Szumana z 18.07.bd

List od Władysława Witwickiego z 15.11.1923

List od Jana Patočki z 03.12.1966

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 26.12.1938

List od Władysława Witwickiego z 04.07.1921

List od Władysława Witwickiego z 26.11.1923

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 16.02.1922

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.04.1931

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1937

List od Władysława Witwickiego z 28.02.1927

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931