realizm

realizm

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.02.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.12.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 20.10.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

List od Edmunda Husserla z 13.11.1931

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

Stefan BALEY. OSOBOWOŚĆ TWÓRCZA ŻEROMSKIEGO. Studium z zakresu psychologii twórczości.

List od Stefana Morawskiego z 30.11.1965