realizm

realizm

Stefan BALEY. OSOBOWOŚĆ TWÓRCZA ŻEROMSKIEGO. Studium z zakresu psychologii twórczości.

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 20.10.1936

List od Henryka Mehlberga z 05.10.1947

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947

List od Henryka Mehlberga z 15.02.1948

List od Ireny Krońskiej z 23.09.1946

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

List od Stefana Morawskiego z 30.11.1965

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.12.1935