tłumaczenie

tłumaczenie

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934

List od Malvine Husserl 15.05.1931

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 15.02.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 17.08.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 11.03.1952

List od Stefana Morawskiego z bd

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 02.02.1939

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 22.05.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 24.03.1954

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 28.03.1921