tłumaczenie

tłumaczenie

List od Romana Ingardena do Profesora ? (Maria Gołaszewska) z 24.05.1967

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.08.1965

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 07.02.1957

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934

Załącznik do listu do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 14.02.1939

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 23.06.1951

Umowa z Państwowym Wydawnictwem Naukowym z b.d.

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.05.1924

List do Jana Legowicza z 01.04.1955

List od Konstantego Michalskiego z 20.02.1939