tłumaczenie

tłumaczenie

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 15.01.1949

List od hanny Rosnerowej z 04.10.1962

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 02.01.1953

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.03.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 10.06.1952

List od Stanisława Wędkiewicza z 01.04.1949

List do Jana Legowicza z 01.04.1955

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.03.1924

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.05.1954

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.02.1924

List od Stanisława Wędkiewicza z 05.04.1949

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.05.1954