tłumaczenie

tłumaczenie

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.03.1924

List od Stefana Morawskiego z bd

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 02.02.1939

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.03.1956

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.01.1953

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 07.02.1957

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 02.06.1969

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 14.02.1939

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 17.12.1954

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.10.1953

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.08.1939