tłumaczenie

tłumaczenie

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 24.03.1954

List od Konstantego Michalskiego z 20.02.1939

List od Danieli Gromskiej z 13.01.1952

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.05.1954

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.02.1924

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.09.1952

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 10.12.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.03.1954

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 28.03.1921

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 08.01.1964

List od Stanisława Wędkiewicza z 01.04.1949