umowa

umowa

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.07.1951

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 21.07.1951

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 07.05.1964

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 20.04.1964

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 18.07.1951

List od Tadeusza Zabłudowskiego z bd.01.1963

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 31.01.1963

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 10.12.1954

List od Adama Bromberga z 22.01.1964

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 29.05.1953

Umowa z Państwowym Wydawnictwem Naukowym z b.d.

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 06.11.1951