USA

USA

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.10.1962

List od Władysława Tatarkiewicza z 14.03.1968

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 03.01.1962

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 23.01.1948, s.1,2

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

List od Edmunda Husserla z 31.12.1936

List od Ireny Sławińskiej z 31.01.1959

List od Ireny Sławińskiej z 31.10.bd

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.10.1966

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 29.06.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1962

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 22.11.1967