Archiuwm Nauki PAN i PAU w Krakowie

Archiuwm Nauki PAN i PAU w Krakowie

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

List do Stefana Żółkiewskiego z 11.03.1965

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

Odmowa wykorzystania fragmentów dzieła literackiego z 31.03.1965

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.

List do Stefana Żółkiewskiego z 06.08.1965

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1965

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

Notatki do dyskusji sekcji epistemologicznej z d.b.