Archiuwm Nauki PAN i PAU w Krakowie

Archiuwm Nauki PAN i PAU w Krakowie

Notatki do dyskusji sekcji z 08.03.1926

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

Notatki do odczytu z b.d.

List od Romana Suszko z 15.02.1965

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

Prośba o rezerwację z 04.10.1964

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

Prośba o rezerwację z 22.09.1964

Oświadczenie z 29.06.1964

List od Stefana Żółkiewskiego z 16.08.1965