Archiuwm Nauki PAN i PAU w Krakowie

Archiuwm Nauki PAN i PAU w Krakowie

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

Pokwitowanie z 26.11.1964

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

List do Stefana Żółkiewskiego z 11.03.1965

Oświadczenie z 29.06.1964

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964

List do Stefana Żółkiewskiego z 06.08.1965

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.