Archiuwm Nauki PAN i PAU w Krakowie

Archiuwm Nauki PAN i PAU w Krakowie

Pokwitowanie z 26.11.1964

List od Ksawerego Piwockiego z 12.01.1965

Prośba o rezerwację z 04.10.1964

Notatki do odczytu sekcji teorii poznania z b.d.

List do Jerzego Rudzkiego z 18.01.1965

Oświadczenie z 29.06.1964

List do Stefana Żółkiewskiego z 11.03.1965

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

Notatki do dyskusji sekcji z 08.03.1926

List od Tadeusza Cieślaka z 18.05.1965