Archiwum Obwodowe we Lwowie

Archiwum Obwodowe we Lwowie

Polecenie wypłaty uposażenia z bd.bd.1921

Wniosek o mianowanie profesorem zwyczajnym z 04.01.1938

List motywacyjny z 12.04.1921

Wykaz publikacji z 04.01.1937

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Podziękowanie z b.d.

Wniosek o mianowanie profesorem nadzwyczajnym z 04.03.1933

Wniosek o przedłużenie urlopu z 17.12.1927

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Zasiłek na pracę naukową z 15.11.1927

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925