Archiwum Obwodowe we Lwowie

Archiwum Obwodowe we Lwowie

Odpowiedź z 18.04.1921

Przeniesienie wykładu z 19.05.1928

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

Powołanie z 03.08.1921

Zarządzenie wypłaty wynagrodzenia profesorskiego z 14.12.1933

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

Polecenie wypłaty uposażenia z bd.bd.1921

Wniosek o zniżkę godzin z b.d.

Wniosek o mianowanie profesorem zwyczajnym z 04.01.1938

Informacja o uchwałach z 08.09.1931

Postanowienie z 20.08.1921

Curriculum vitae z bd.04.1921