Archiwum Obwodowe we Lwowie

Archiwum Obwodowe we Lwowie

Oświadczenie z 01.05.1924

Polecenie wypłaty uposażenia z bd.bd.1921

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Odpowiedź z 18.04.1921

Powołanie z 03.08.1921

Przeniesienie wykładu z 19.05.1928

Wniosek o mianowanie profesorem zwyczajnym z 04.01.1938

Wniosek o zniżkę godzin z b.d.

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

Dowód z 21.06.1924

Wykaz publikacji z 04.01.1937

Prośba z 18.06.1921