Fryburg

Fryburg

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.05.1924

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 23.11.1933

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 29.06.1927

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 23.02.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1917

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 02.06.1950

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 2

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.08.1965

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 25.08.1934