Fryburg

Fryburg

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 3

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 23.10.1935

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 25.02.1924

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.09.1948

List od Jana Marii Bocheńskiego z 24.04.1957

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 28.03.1921

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 19.11.1930

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.10.1921

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 21.05.1931

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925