Fryburg

Fryburg

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 25.02.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.10.1927

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 21.05.1931

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

List od Malvine Husserl z 05.04.1918

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.09.1921

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 23.11.1933

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej z 26.12.1946

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.09.1948

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 07.06.1969