Warszawa

Warszawa

List do Władysława Tatarkiewicza z 26.10. 1965

List od Władysława Tatarkiewicza z 10.04.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.04.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 04.11.1960

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.07.1925

Kartka pocztowa do Władysława Tatarkiewicza z 08.01.1955

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

List od Mieczysława Wallisa z 31.12.1961

List od Władysława Tatarkiewicza z 4.10.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 29.07.1966

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.02.1928