Warszawa

Warszawa

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.03.1925

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.10.1937

List do Henryka Jabłońskiego z 27.07.1963

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 03.12.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.08. 1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.11. 1969

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 21.06.1966

List od Zofii Lissy z 5.02.1968

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.12.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 20.10.1936