Warszawa

Warszawa

List od Zofii Lissy z 7.01.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.05. 1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 11.01.1961

List od Adama Bromberga z 22.01.1964

List od Hanny Rosnerowej z 26.03.1963

List do Zofii Lissy z 21.05.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List do Romana Ingardena z 31.08.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.07.1925

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 02.09.1935

List do Ireny Krońskiej z 22.03.1954

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 19.10.1935