Warszawa

Warszawa

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 19.10.1935

List od Władysława Tatarkiewicza z 04.04.1922

List do Redakcji „Materiałów do Studiów i Dyskusji” (Zofia Lissa) z 22.06.1954

List od Zofii Lissy z 27.01.1968

List od Władysława Tatarkiewicza z 13.05.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 14.06.1955

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 31.03.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.03.1970

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1920

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.05. 1966

List od Witolda Lutosławskiego z 07.02.1968