kwestie naukowe

kwestie naukowe

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 04.11.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.03.1936

Zaproszenie na dyskusję naukową z b.d.

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.03.1921

List od Jana Marii Bocheńskiego z 24.04.1957

List do Zofii Lissy z 11.05.1954

List od Ireny Sławińskiej z 23.02.1958

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968

List do Polskiej Akademii Nauk z 22.09.1964

List do Polskiej Akademii Nauk z 04.06.1966

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.01.1936

List do Zofii Lissy z 5.03.1949