kwestie naukowe

kwestie naukowe

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 14.12.1922

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.05.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.04.1935

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List od Hanny Malewskiej z 17.01.1969

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.07.1922

Podziękowanie z b.d.

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.11.1954

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.04.1919

List od Władysława Witwickiego z 03.05.1922

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.03.1967