kwestie naukowe

kwestie naukowe

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 04.05.1937

List od Władysława Witwickiego z 26.09.1922

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 19.11.1930

List od Stefana Szumana z 12.12.1941

List od Kazimierza Twardowskiego z 10.05.1922

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.08.1965

Pocztówka do Władysława Tatarkiewicza z 03.05. 1963

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

Wniosek o mianowanie profesorem nadzwyczajnym z 04.03.1933

List od Władysława Witwickiego z 13.07.1922 A

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.03.1921