kwestie naukowe

kwestie naukowe

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 14.04.1923

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.08.1934

List do Polskiej Akademii Nauk z 10.09.1963

List od Ireny Sławińskiej z 07.04.1950

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

Załącznik do listu do Henryka Markiewicza z 16.03.1964

List od Stefana Żółkiewskiego z 07.07.1967

Wniosek o mianowanie profesorem zwyczajnym z 04.01.1938

List od Jana Patočki z 23.12.1947

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.04.1966

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 11.03.1952