kwestie naukowe

kwestie naukowe

List do Jana Parandowskiego z 10.01.1951

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.02.1966

Zasiłek na pracę naukową z 15.11.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.08.1960

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.05.1935

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 25.02.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.09.1948

List od Władysława Witwickiego z 02.03.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.07.1922

List od Marii Turowicz z 08.07.1966