kwestie publikacyjne

kwestie publikacyjne

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 11.08.1923

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.05.1924

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1954

List od Tadeusza Czeżowskiego z 14.01.1969

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 20.08.1966

List od Władysława Witwickiego z 21.02.1924

List do Dyrekcji Naczelnej PWN z 29.12.1967 (przez Irenę Krońską)

List od Ireny Krońskiej z 13.01.1961

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

List od Bogdana Suchodolskiego z 07.10.1945

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 08.01.1964