kwestie publikacyjne

kwestie publikacyjne

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 30.09.1949

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 17.04.1928

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.03.1925

List do Mieczysława Wallisa z 05.02.1966

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 24.01.1966

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

List od Władysława Tatarkiewicza z 07.02.1962

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1933

List od Władysława Witwickiego z 05.04.1927