kwestie publikacyjne

kwestie publikacyjne

List od Władysława Witwickiego z 05.04.1927

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.02.1958

List do Kazimierza Twardowskiego z 31.10.1919

List od Ireny Krońskiej z 10.01.1955

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 18.11.1934

List od Władysława Witwickiego z 03.05.1922

List do Danieli Gromskiej z 06.07.1951

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.07.1920

List od Ireny Krońskiej z 17.11.1954

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967

List od Jana Patočki z 02.07.1945

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.11.1960