kwestie publikacyjne

kwestie publikacyjne

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.12.1948

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 24.03.1954

List od Jana Patočki z 16.02.1948

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.12.1936

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.12.1954

List od Ireny Sławińskiej z 23.02.1958

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.07.1935

List od Danieli Gromskiej z 13.01.1952

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.08.1965