Edith Stein

Edith Stein

List od Edmunda Husserla z 04.05.1918

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 25.02.1924

List od Malvine Husserl z 12.12.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1921

List od Edmunda Husserla z 13.02.1917

List od Anny Reinach z bd

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933

List od Malvine Husserl z 05.04.1918

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921