Edith Stein

Edith Stein

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

List od Edmunda Husserla z 13.02.1917

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

List od Anny Reinach z bd

List od Malvine Husserl z 12.12.1920

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

List od Edmunda Husserla z 04.05.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933