Edith Stein

Edith Stein

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

List od Anny Reinach z bd

List od Malvine Husserl z 05.04.1918

List od Edmunda Husserla z 04.05.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 25.02.1924

List do Ireny Krońskiej z 18.10.1965

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1921

List od Malvine Husserl z 12.12.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921