idealizm

idealizm

List od Ireny Krońskiej z 23.09.1946

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.04.1935

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.04.1938

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 22.04.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.01.1939

Stefan BALEY. OSOBOWOŚĆ TWÓRCZA ŻEROMSKIEGO. Studium z zakresu psychologii twórczości.

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 20.10.1936

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.05.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938

List od Ludwiga Landgrebe z 26.10.1957