idealizm

idealizm

List od Edmunda Husserla z 11.06.1932

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 22.04.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.01.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.04.1938

List od Hansa Corneliusa z 11.01.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 20.10.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 18.02.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.04.1935