idealizm

idealizm

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 20.10.1936

List od Hansa Corneliusa z 11.01.1938

Stefan BALEY. OSOBOWOŚĆ TWÓRCZA ŻEROMSKIEGO. Studium z zakresu psychologii twórczości.

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.02.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.11.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 18.02.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 22.04.1937

List od Edmunda Husserla z 13.11.1931

List od Ireny Krońskiej z 23.09.1946

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.03.1938

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.06.1938