Kazimierz Ajdukiewicz

Kazimierz Ajdukiewicz

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List od Tadeusza Czeżowskiego z 14.10.1954

List od Ireny Krońskiej z 04.04.1955

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1925

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.06.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.09.1921

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 20.10.1936

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.10.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.03.1959

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.11.1926