Kazimierz Ajdukiewicz

Kazimierz Ajdukiewicz

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.07.1935

List od Władysława Witwickiego z 10.04.1927

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.11.1922

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Filozoficznej z 08.11.1930

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1918

List od Władysława Witwickiego z 14.01.1927

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 06.06.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.03.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.07.1928

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 15.05.1924

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 18.02.1937

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.12.1922