Leszek Kołakowski

Leszek Kołakowski

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 28.06.1967

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 17.12.1954

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.07.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 19.01.1953

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.03.1953

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 28.02.1953

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 25.03.1953

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.03.1969