Leszek Kołakowski

Leszek Kołakowski

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966

List od Ireny Krońskiej z 17.11.1954

List od Ireny Krońskiej z 03.03.1953

List od Ireny Krońskiej z 10.01.1955

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.03.1969

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1954

List do Ireny Krońskiej z 12.01.1955

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 19.01.1953

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.07.1967

List od Ireny Krońskiej z 19.05.1954

List od Ireny Krońskiej z 16.04.1954

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967