Ludwig Landgrebe

Ludwig Landgrebe

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List od Jana Patočki z 11.12.1945

List od Malvine Husserl z 15.11.1936

List od Malvine Husserl z 02.12.1929

List od Ireny Krońskiej z 05.01.1966 (1)

List od Jana Patočki z 02.07.1945

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

List od Ludwiga Landgrebe z 02.06.1936

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.11.1933

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

List od Malvine Husserl z 14.01.1936