Moritz Geiger

Moritz Geiger

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.08.1922

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.01.1967

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923

List od Malvine Husserl z 12.12.1920

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938