przeprosiny

przeprosiny

List do Stefana Morawskiego z 29.10.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.06.1917

List od Henryka Mehlberga z 01.11.1945

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.03.1920

List od Adama Bromberga z 22.01.1964

List od Marii Gołaszewskiej z 13.05.1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.08.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.03.1925

List do Polskiej Akademii Nauk z 17.05.1969

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1961

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.02.1926