psychologia

psychologia

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

List od Edmunda Husserla z 23.12.1928

List od Władysława Witwickiego z 02.07.1926

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 24.03.1943

List od Stefana Szumana z 26.04.1939

List od Stefana Szumana z 16.06.1939

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 23.10.1935

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1922

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 20.09.1938

List od Stefana Szumana z 04.08.1939

List od Władysława Witwickiego z 09.11.1922