psychologia

psychologia

List od Stefana Szumana z 03.03.1942

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List od Edmunda Husserla z 23.12.1928

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 24.03.1943

List od Władysława Witwickiego z 10.04.1927

Spis prac z 04.11.1952

List od Władysława Witwickiego z 27.01.1925

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 10.11.1936

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

List od Władysława Witwickiego z 08.01.1927