psychologia

psychologia

List od Edmunda Husserla z 23.12.1928

List od Stefana Szumana z 26.04.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1925

List od Stefana Szumana z 03.12.1936

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.01.1939

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 20.09.1938

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936

List od Stefana Szumana z bd-2

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 13.11.1937