Roman Ingarden

Roman Ingarden

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 10.12.1954

List do Kazimierza Twardowskiego z 31.10.1919

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.09.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1919

List od Juliusza Kleinera z 14.09.1947

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.09.1969

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1954

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1931

Kartka pocztowa od Marii Turowicz z 14.11.1966

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.06.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 30.09.1968