Roman Ingarden

Roman Ingarden

List do Romana Ingardena z 21.04.1966

List od hanny Rosnerowej z 04.10.1962

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.01.1953

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.10.1931

Lista członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z 21.01.1967

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 11.03.1952

List od Jarosława Iwaszkiewicza z 22.06.1968

List od Konstantego Michalskiego z 21.07.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.09.1924

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.05.1964

List do Jana Parandowskiego z 10.01.1951

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925