Roman Ingarden

Roman Ingarden

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 20.05.1964

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.04.1938

List od Kazimierza Twardowskiego z 05.06.1924

List do Polskiej Akademii Nauk z 04.06.1966

List do Henryka Markiewicza z 22.02.1964

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.04.1952

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.10.1966

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

List od Konstantego Michalskiego z 21.12.bd

List od Marii Gołaszewskiej z 13.05.1968

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.11.1936