Roman Ingarden

Roman Ingarden

List od Juliusza Kleinera z 11.09.1945

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.05.1925

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 22.04.1937

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 2

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.12.1931

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.04.1932

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 04.11.1952

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1923

Protokół z odbioru przysięgi urzędniczej z 19.08.1921

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.11.1938

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.01.1962