Roman Ingarden

Roman Ingarden

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938

List do Polskiej Akademii Nauk z 19.10.bd

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Filozoficznej z 08.11.1930

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.07.1933

Odpis zatwierdzenia uchwały habilitacyjnej z 28.02.1925

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 02.02.1939

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 31.01.1963

List do Stefana Morawskiego z 21.11.1964

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.12.1924

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.05.1964

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 04.05.1937