Ruch Filozoficzny

Ruch Filozoficzny

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.04.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1920

List od Tadeusza Czeżowskiego z 10.04.1968

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.12.1957

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.05.1946

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.11.1949

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922

List od Tadeusza Czeżowskiego z 06.11. 1948

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.09.1922