Towarzystwo Filozoficzne

Towarzystwo Filozoficzne

List od Ireny Sławińskiej z 19.12.1954

List od Hansa Corneliusa z 14.11.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.03.1925

List od Ludwiga Landgrebe z 02.06.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.07.1935

List od Władysława Witwickiego z 11.04.1938

List od Stefana Szumana z 06.03.1939

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 22.10.1937

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.10.1920

List od Ludwiga Landgrebe z 27.12.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928