Towarzystwo Filozoficzne

Towarzystwo Filozoficzne

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.11.1954

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.10.1920

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1917

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1939

List od Ireny Sławińskiej z 19.12.1954

List od Ludwiga Landgrebe z 02.06.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.03.1925

List do Mieczysława Wallisa z 16.10.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

List od Marii Turowicz z 01.11.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925