Uniwersytet Jana Kazimierza

Uniwersytet Jana Kazimierza

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 05.06.1924

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.01.1925

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Filozoficznej z 08.11.1930

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925

Curriculum vitae z bd.04.1921

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.03.1925