Uniwersytet Jana Kazimierza

Uniwersytet Jana Kazimierza

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.11.1924

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

Informacja o uchwałach z 08.09.1931

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.01.1925

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Przeniesienie wykładu z 19.05.1928

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List od Kazimierza Twardowskiego z 28.08.1921

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.08.1923