Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

Wniosek o mianowanie profesorem zwyczajnym z 04.01.1938

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Filozoficznej z 08.11.1930

List od Henryka Mehlberga z 16.06.1946

Odpis zatwierdzenia uchwały habilitacyjnej z 28.02.1925

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

Wniosek o mianowanie profesorem nadzwyczajnym z 04.03.1933

Informacja o uchwałach z 08.09.1931

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931