zmęczenie

zmęczenie

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

List od Konstantego Michalskiego z bd 2

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.05.1936

List od Edmunda Husserla z 31.12.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.03.1925

List od Władysława Witwickiego z 28.09.1928

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 15.04.1937

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.08.1932

List od Władysława Witwickiego z 10.01.1928

List od Władysława Witwickiego z 02.07.1926

List od Władysława Witwickiego z b.d B