życzenia świąteczne

życzenia świąteczne

List od Ireny Krońskiej z 04.04.1955

List od Konstantego Michalskiego z 07.04.1939

List od Ireny Krońskiej z 29.12.1967

Pocztówka od Henryka Mehlberga z b.d.

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.12.1922

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.12.1960

List od Ireny Krońskiej z 13.12.1954

List od Jana Patočki z 23.12.1947

Pocztówka od Henryka i Józefy Mehlbergów z b.d.

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List od Stefana Błachowskiego z 07.12.1945

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.01.1969