życzenia świąteczne

życzenia świąteczne

List od Stefana Szumana z 12.12.1941

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.12.1948

List od Konstantego Michalskiego z 25.03.bd

List od Stefana Błachowskiego z 07.12.1945

List od Konstantego Michalskiego z 07.04.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1967

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.12.1937

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.12.1966

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.01.1967