życzenia świąteczne

życzenia świąteczne

List od Stefana Szumana z 18.12.1942

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 26.12.1938

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1967

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.12.1948

Pocztówka od Henryka Mehlberga z b.d. (2)

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.12.1937

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 22.12.bd

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.01.1969

Pocztówka od Ireny Krońskiej z 10.12.1968

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1948

List od Stefana Szumana z 12.12.1941