życzenia świąteczne

życzenia świąteczne

List od Kazimierza Twardowskiego z 03.04.1920

List od Stefana Szumana z 12.12.1941

List od Stefana Szumana z 18.12.1942

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.12.1922

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.12.1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.12.1920

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937

List od Stefana Błachowskiego z 07.12.1945

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 26.12.1938

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.12.1960

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.12.1948

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923