kwestie organizacyjne

kwestie organizacyjne

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 09.11.1947

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.01.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.12.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.05.1925

Kartka pocztowa do Władysława Tatarkiewicza z 08.01.1955

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1919

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 22.02.1958

List do Henryka Elzenberga z 02.04.1950

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.05.1919

List od Stanisława Wędkiewicza z 15.09.1949

List od Tadeusza Czeżowskiego z 25.10.1947

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.10.1963