odczyty

odczyty

Notatki do odczytu sekcji teorii poznania z b.d.

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

Notatki do odczytu z b.d.

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.04.1925

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List do Stefana Żółkiewskiego z 11.03.1965

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964