odczyty

odczyty

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.04.1925

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1965

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963

List od Romana Suszko z 15.02.1965