odczyty

odczyty

List od Romana Suszko z 15.02.1965

Notatki do odczytu z b.d.

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

List do Stefana Żółkiewskiego z 11.03.1965

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

Notatki do odczytu sekcji teorii poznania z b.d.

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970