odczyty

odczyty

Notatki do odczytu sekcji teorii poznania z b.d.

List od Romana Suszko z 15.02.1965

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1965

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List do Stefana Żółkiewskiego z 11.03.1965

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.04.1925

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

Notatki do odczytu z b.d.