odczyty

odczyty

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963

Notatki do odczytu z b.d.

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.04.1925

List od Romana Suszko z 15.02.1965

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1965

Notatki do odczytu sekcji teorii poznania z b.d.