praca naukowa

praca naukowa

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

Notatki do odczytu z b.d.

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

Notatki do dyskusji sekcji epistemologicznej z d.b.

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962

Stefan BALEY. OSOBOWOŚĆ TWÓRCZA ŻEROMSKIEGO. Studium z zakresu psychologii twórczości.