praca naukowa

praca naukowa

Notatki do dyskusji sekcji epistemologicznej z d.b.

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962

Recenzja „O dziele literackim” Henryka Markiewicza

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

Stefan BALEY. OSOBOWOŚĆ TWÓRCZA ŻEROMSKIEGO. Studium z zakresu psychologii twórczości.

Recenzja „Why is there something rather than nothing” z b.d.

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

Artykuł Wacława Borowego w „Przeglądzie Warszawskim” z 2.05.1925

Notatki do dyskusji sekcji z 08.03.1926

Referat Janiny Makoty z 18.06.1956