praca naukowa

praca naukowa

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914

Notatki do odczytu sekcji teorii poznania z b.d.

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

Notatki do dyskusji sekcji epistemologicznej z d.b.

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

Artykuł Wacława Borowego w „Przeglądzie Warszawskim” z 2.05.1925

Notatki do dyskusji sekcji z 08.03.1926

Recenzja „O dziele literackim” Henryka Markiewicza

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.