praca naukowa

praca naukowa

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947

Referat Janiny Makoty z 18.06.1956

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

Notatki do odczytu sekcji teorii poznania z b.d.

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962

Notatki do dyskusji sekcji epistemologicznej z d.b.

Notatki do odczytu z b.d.

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970