praca naukowa

praca naukowa

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

Stefan BALEY. OSOBOWOŚĆ TWÓRCZA ŻEROMSKIEGO. Studium z zakresu psychologii twórczości.

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

Notatki do dyskusji sekcji z 08.03.1926

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

Referat Janiny Makoty z 18.06.1956

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962

Notatki do dyskusji sekcji epistemologicznej z d.b.